Poslovna misija, kontinuitet i rast

Žito-Bačka doo Kula sa uspehom i renomiranom tradicijom obavlja svoju delatnost, polazeći iz sedišta na adresi Josipa Kramera 17 u Kuli. 

Matični poslovni kompleks u Kuli, kao potpunu i funkcionalnu celinu reprezentuju sledeći objekti: Mlin kapaciteta 220 tona / dan, Silosi kapaciteta 50.000 tona, Sušara, Laboratorija, Magacini, Maloprodaja, Uslužni centar.

U godini značajnih jubileja – „Vek mlina“, Žito-Bačka doo Kula upisuje nove stranice u bogatoj istoriji.

Značajno se povećavaju poslovni kapaciteti, proizvodnja se realizuje u okviru sedišta u Kuli i poslovnih jedinica koje se otvaraju u Bačkoj Topoli i Beogradu.

silos B Topola kapacitet 65 000 t

Žito-Bačka doo Kula počev od Decembra 2015. godine povećava svoje proizvodno skladišne kapacitete, realizacijom svoje delatnosti u Bačkoj Topoli (nekadašnji poslovni kompleks Žitko Bačka Topola) .

Navedeni poslovni kompleks sistematizovan je u okviru poslovno organizacionog plana kao Žito-Bačka doo Kula, Poslovna jedinica u Bačkoj Topoli, ulica Glavna 90.

U okviru njega funkcionišu poslovne celine: Mlin kapaciteta 130 tona/dan sa laboratorijom, Fabrika testenine kapaciteta 18 tona/dan, Silosi kapaciteta 65.000 tona, sa ukupno 65 zaposlenih.

Fabrika testenina dodatno obogaćuje asortiman naših proizvoda izradom vrhunskih testenina: Rezanci Tagliatelle, Fidelina Gnezdo – durum, Fidelina Gnezdo – obična, Špageti – durum, Špageti – obična, Koso sečeni makaroni – durum, Koso sečeni makaroni – obična, Grkljančići – obična.

pogon beograd 05

Počev od meseca Marta 2016.godine širimo poslovne i proizvodne kapacitete otvaranjem poslovne jedinice u Beogradu, na adresi Dunavski kej broj 46.

Mlin u Beogradu je kapaciteta 330 tona/dan, dok su kapaciteti Silosa 40.000 tona.

Uzimajući poslovni kompleks preduzeća Žitomlin doo Beograd u višegodšnji zakup, upošljavamo oko 60 zaposlenih u cilju pune funkcionalnosti proizvodno-poslovnih kapaciteta Žito-Bačka doo Kula, Poslovna jedinica u Beogradu, Dunavski kej 46.

Pored ovih centralnih tačaka realizacije delatnosti Žito-Bačka doo Kula, dodatno se približavamo našim poslovnim saradnicima otvaranjem i unapređenjem mreže otkupnih mesta sa značajnim otkupnim i skladišnim kapacitetima koji se neprestano dalje razvijaju.

Sistem proizvodnje brašna, mlinskih proizvoda, testenina, otkupa i skladištenja žitarica, isporuke i prodaje, uključuje preko 200 zaposlenih, usmerenih na realizaciju visokih poslovnih ciljeva i standarda kvalitetne usluge, pouzdanih saradnika i zadovoljnih korisnika. 

Od januara 2022. godine vlasnik Žito Bačke je Balkan Commodities International.