MK Group d.o.o.

MK Group d.o.o. je holding kompanija u čijem sastavu se nalazi više od 35 povezanih preduzeća koja posluju u zemlji i inostranstvu. U više desetina preduzeća MK Group na stalnim, honorarnim i sezonskim poslovima angažuje više od 4500 ljudi. Danas je MK Group, sa sedištem u Beogradu, jedan od najvećih i najuspešnijih poslovnih sistema u zemlji i predstavlja lidera u agrarnoj industriji i šećernoj industriji u Srbiji.

Osim navedenih primarnih oblasti poslovanja, MK Group posluje i u oblasti mesne industrije i obnovljivih izvora energije koje se kontinuirano razvijaju stalnim ulaganjem i usavršavanjem. Ostale oblasti poslovanja MK Group su finansijske i IT usluge, trgovina nekretninama, turizam I dr.

Raspolažemo svom neophodnom infrastrukturom za uspešno i savremeno poslovanje, a u imovinskoj karti imamo desetine hiljada hektara oranica sa pratećom poljoprivrednom mehanizacijom poslednje generacije.

Zahvaljujući savremenom menadžmentu, korišćenju mehanizacije poslednje generacije i implementaciji najsavremenijih tehnoloških rešenja, koji zajedno daju izuzetne poslovne rezultate, možemo slobodno reći da je poslovni sistem MK Group faktor razvoja celokupnog agrara i industrije šećera i da smo kompanija koja postavlja kriterijume i merila za poljoprivredu 21. veka.

Sredinom 2013. godine Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je dokapitalizovala MK Group što predstavlja potvrdu kvaliteta i kredibiliteta grupe, kao i podsticaj za dalji razvoj i unapređenje svih aspekata poslovanja.

Web sajt MG Grupe - www.mkgroup.rs