Usvojeni standardi

oNama sertifikatiIStandardi

Potrošači očekuju i zahtevaju bezbednu hranu, a standardi ISO 9001 i HACCP im daju sigurnost da im...

Pročitajte više

Ekologija

oNama ekologija

Jedna od najvećih ekoloških poruka glasi „misliti globalno, a delovati lokalno“. Kompanija MK Group se...

Pročitajte više

MK Group d.o.o.

MK Group d.o.o. je holding kompanija u čijem sastavu se nalazi više od 35 povezanih preduzeća koja posluju u zemlji i inostranstvu. U više desetina preduzeća MK Group na stalnim, honorarnim i sezonskim poslovima angažuje više od 4500 ljudi. Danas je MK Group, sa sedištem u Beogradu, jedan od najvećih i najuspešnijih poslovnih sistema u zemlji i predstavlja lidera u agrarnoj industriji i šećernoj industriji u Srbiji.

Osim navedenih primarnih oblasti poslovanja, MK Group posluje i u oblasti mesne industrije i obnovljivih izvora energije koje se kontinuirano razvijaju stalnim ulaganjem i usavršavanjem. Ostale oblasti poslovanja MK Group su finansijske i IT usluge, trgovina nekretninama, turizam I dr.

Raspolažemo svom neophodnom infrastrukturom za uspešno i savremeno poslovanje, a u imovinskoj karti imamo desetine hiljada hektara oranica sa pratećom poljoprivrednom mehanizacijom poslednje generacije.

Zahvaljujući savremenom menadžmentu, korišćenju mehanizacije poslednje generacije i implementaciji najsavremenijih tehnoloških rešenja, koji zajedno daju izuzetne poslovne rezultate, možemo slobodno reći da je poslovni sistem MK Group faktor razvoja celokupnog agrara i industrije šećera i da smo kompanija koja postavlja kriterijume i merila za poljoprivredu 21. veka.

Sredinom 2013. godine Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je dokapitalizovala MK Group što predstavlja potvrdu kvaliteta i kredibiliteta grupe, kao i podsticaj za dalji razvoj i unapređenje svih aspekata poslovanja.

Web sajt MG Grupe - www.mkgroup.rs

 

Kontakt informacije

univerzalni kontaktInformacije

U svakom trenutku nas možete kontaktirati za sve potrebne informacije, pitanja, komentare, podatke...

Pročitajte više

Politika kvaliteta

univerzalna politikaKvaliteta

Žito Bačka DOO utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će usluge koje pruža i proizvodi koji...

Pročitajte više