Holistički pristup

Redovne procedure Žito Bačke i našeg standard QMS-a podrazumevaju preispitivanje zahteva klijenata od strane naše tehnološke službe. U tom smislu smo otišli i korak dalje, jer kontaktiramo klijenta i obaveštavamo ga o našem stavu koji se odnosi na njegov zahtev. Tom prilikom dogovaramo sastanak u okviru koga zajedno sa njim preispitujemo svaki pojedinačni detalj njegovog zahteva.

Sledeći korak podrazumeva izradu probnih uzoraka brašna. Posebnu pažnju posvećujemo samoj probi u pogonima klijenta, a veoma je bitno i da naša služba prisustvuje tom događaju.

Tek nakon dobijanja pozitivnih rezultata pristupamo analizi i serijskoj proizvodnji dogovorenog tipa brašna.

Naša dosadašnja iskustva su takva da smo kod različitih klijenata nailazili na iste grupe proizvoda, ali smo za njih ipak radili posebna brašna, a sve u zavisnosti od samog načina manipulacije testom, tj. brzine samog tretmana. Na taj način smo kroz neposredan pristup klijentu zajedno došli do formiranja internog standarda, što je u stvari ključni element koji utiče na eliminaciju konkurencije u hiperprodukciji mlinova u i ogromnoj ponudi tipskih brašana u našem okruženju.

O primeni, kao i o samoj efikasnosti holističkog pristupa svedoče naša brojna gostovanja pogonima klijenata. Tehnološka služba Žito Bačke ovoj metodi pristupa veoma ozbiljno, pa je naš tim veoma često u prilici da na različitim lokacijama radi probnu proizvodnju, kao i analizu konkurencije u pogonskim uslovima.

Primenom ove metode je Žito Bačka prepoznata kao jedan od ključnih žitomlinskih proizvođača u našoj sredini, što nam obezbeđuje poziciju jednog od najboljih mlinova u okruženju.

brasno1