Proizvodnja

mlin procesProizvodnje

Pogledajte galeriju fotografija koja pokriva kompletan proces proizvodnje i pakovanja Žito Bačka proizv...

Pročitajte više

Proizvodi

mlin mlinskiProizvodi

Brašno Žito Bačke T-400 je nabolje koristiti za peciva, dok je brašno T-500 namenjeno za hleb i kvasna testa...

Pročitajte više

Kutak za domaćice

mlin kutakZaDomacice

Predstavljamo Vam najbolje recepte za pravljenje domaćih pekarskih proizvoda. Pripremite Vaše Žitob...

Pročitajte više

Holistički pristup

Redovne procedure Žito Bačke i našeg standard QMS-a podrazumevaju preispitivanje zahteva klijenata od strane naše tehnološke službe. U tom smislu smo otišli i korak dalje, jer kontaktiramo klijenta i obaveštavamo ga o našem stavu koji se odnosi na njegov zahtev. Tom prilikom dogovaramo sastanak u okviru koga zajedno sa njim preispitujemo svaki pojedinačni detalj njegovog zahteva.

Sledeći korak podrazumeva izradu probnih uzoraka brašna. Posebnu pažnju posvećujemo samoj probi u pogonima klijenta, a veoma je bitno i da naša služba prisustvuje tom događaju.

Tek nakon dobijanja pozitivnih rezultata pristupamo analizi i serijskoj proizvodnji dogovorenog tipa brašna.

Naša dosadašnja iskustva su takva da smo kod različitih klijenata nailazili na iste grupe proizvoda, ali smo za njih ipak radili posebna brašna, a sve u zavisnosti od samog načina manipulacije testom, tj. brzine samog tretmana. Na taj način smo kroz neposredan pristup klijentu zajedno došli do formiranja internog standarda, što je u stvari ključni element koji utiče na eliminaciju konkurencije u hiperprodukciji mlinova u i ogromnoj ponudi tipskih brašana u našem okruženju.

O primeni, kao i o samoj efikasnosti holističkog pristupa svedoče naša brojna gostovanja pogonima klijenata. Tehnološka služba Žito Bačke ovoj metodi pristupa veoma ozbiljno, pa je naš tim veoma često u prilici da na različitim lokacijama radi probnu proizvodnju, kao i analizu konkurencije u pogonskim uslovima.

Primenom ove metode je Žito Bačka prepoznata kao jedan od ključnih žitomlinskih proizvođača u našoj sredini, što nam obezbeđuje poziciju jednog od najboljih mlinova u okruženju.

brasno1

Kontakt informacije

univerzalni kontaktInformacije

U svakom trenutku nas možete kontaktirati za sve potrebne informacije, pitanja, komentare, podatke...

Pročitajte više

Politika kvaliteta

univerzalna politikaKvaliteta

Žito Bačka DOO utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će usluge koje pruža i proizvodi koji...

Pročitajte više