Zaštita životne sredine

Jedna od najvećih ekoloških poruka glasi „misliti globalno, a delovati lokalno“.

Kompanija MK Group se u svom poslovanju rukovodi ovom značajnom porukom kroz domaćinsko, društveno odgovorno i ekološki osvešćeno poslovanje. Svesna svog potencijalnog uticaja na radno i životno okruženje, sva preduzeća MK Group ulažu svoj maksimum na usaglašavanju svih svojih operacija sa životnom sredinom, kao i na usklađenost istih sa zakonskom regulativom.

Podizanjem svesti zaposlenih, informisanošću i znanjem, formiranjem politike zaštite životne sredine i primenom svih principa održivosti u svakodnevnim operacijama naš „lokalni“ pozitivan uticaj na životno okruženje nesumnjivo dostiže „globalne“ razmere. Strategija i instrumenti politike zaštite životne sredine su konkretne mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja i prevencije negativnog uticaja na životnu i radnu sredinu na samom početku procesa.

Koraci koji se sprovode u svim preduzećima MK Group su:

Društveno odgovornim i ekološki osvešćenim ponašanjem stvaramo zdravo poslovno i životno okruženje i krčimo put budućim generacijama da na čvstim temeljima nastave da stvaraju i grade.

MK Grupa